Het Fitte Brein wordt ondersteund door de volgende partners: