Aanmelden Het Fitte Brein in Amersfoort
(13 oktober)

De kaarten voor deze editie zijn op dit moment uitverkocht. Er is helaas ook geen ruimte meer op de wachtlijst. Wanneer er afmeldingen zijn, worden de kaarten toegewezen aan de mensen die zich hebben ingeschreven voor de wachtlijst (in volgorde van aanmelding).

Doorgeven van afmeldingen
We vragen iedereen die onverhoopt toch niet kan komen, om u zo snel mogelijk af te melden via marinda@hetfittebrein.nl. Zo kunnen we mensen van de wachtlijst blij maken met een plaatsje!