Steun Het Fitte Brein!

De gratis publiekslezing Het Fitte Brein wordt mede mogelijk gemaakt door de drie vaste partners; de Edwin van der Sar Foundation, Professionals in NAH en de Hersenstichting. Wij vinden namelijk dat informatie over gezonde en fitte hersenen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Om deze lezingen en online webinars te kunnen realiseren, zijn wij afhankelijk van lokale sponsoren en uw vrijwillige donaties. Heeft u een bijdrage over voor onze initiatieven en de promotie van een gezonde en actieve levensstijl? Steun ons dan o.v.v. Het Fitte Brein! Bij voorbaat dank.

Klik op deze link om uw bijdrage te doneren

U kunt uw  donatie ook overmaken op bankrekening IBAN NL07RABO0139930965 ten name van stichting Edwin van der Sar Foundation (penvoerder van Het Fitte Brein). Vermeld daarbij uw contactgegevens. Wij sturen u dan z.s.m. een ontvangstbevestiging.