Online webinars

Nieuw dit jaar is dat het Fitte Brein ook online webinars gaat uitzenden! Dit om specifiek in te gaan op verschillende soorten thema’s die inspelen op het Fitte Brein. Denk daarbij aan thema’s als stress, slapen en prikkels. Voor, tijdens en na het webinar is er de gelegenheid om interactie aan te gaan met de spreker(s), door bijvoorbeeld het stellen van vragen of het beantwoorden van polls. Net als bij de theatereditie zal het online webinar wetenschappelijk van aard zijn en daarnaast ook voorbeelden en tips bevatten die u kunt gebruiken in de praktijk.

Webinar ‘Wake-up call: slaap voor een fit brein’
Op woensdag 28 november zendt het Fitte Brein het tweede online webinar uit dat gaat over het thema ‘Slaap’ in relatie tot het brein. Onze hoofdspreker is Eus van Someren. Eus van Someren is hoofd van de afdeling Slaap en Cognitie van het Nederlands Herseninstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen en hoogleraar integratieve neurofysiologie aan de VU. Paula Udondek presenteert het webinar.

Vul hieronder uw gegevens in om u aan te melden voor het webinar: