Webinar over ‘Slaap’
Op 28 november zendt het Fitte Brein een online webinar uit dat gaat over het thema ‘Slaap’ in relatie tot het brein. Onze hoofdspreker is Eus van Someren. Eus van Someren is hoofd van de afdeling Slaap en Cognitie van het Nederlands Herseninstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen en hoogleraar integratieve neurofysiologie aan de VU. Paula Udondek presenteert het webinar.

Wake-up call: slaap voor een fit brein
Datum: woensdag 28 november 2018
Tijd: 20:00 uur
Duur: 45 minuten

Aanmelden voor het webinar: